Hydroizolácie lagún

Ohľadom hydroizolačných fólií spolupracujeme s jednou z technologicky najpokrokovejších fabrík na kontinente – Sotrafa. Máme v ponuke niekoľko druhov hydroizolačných geomembránových fólií, ktoré vieme zváraním na mieru prispôsobiť konečným požiadavkám. Častokrát ide o izolácie silážnych jám, fermentorov pre bioplynové stanice no v ponuke je viacero druhov materiálu vhodného aj pre odizolovanie skládok odpadov. K týmto izoláciám sa bežne dodávajú aj geotextílie. Nakoľko každý projekt je na mieru, vždy ho konzultujeme so zákazníkom.
Hydroizolácie lagún
Hydroizolácie lagún